Strona Główna

Strona Organizacji Podstawowej Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy ZG "Brzeszcze"

Wycieczka do kopalni GUIDO w Zabrzu.

Pragniemy Was gorąco zaprosić na wycieczkę integracyjną do zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu. Jeżeli uzbiera się wystarczająca ilość chętnych to wyjazd odbędzie się w sobotę 10 listopada. Podziemne wyrobiska nie są dla nas niczym nowym, więc dlaczego warto się tam wybrać? Na miejscu czekają na Ciebie dwa świetnie zachowane poziomy wydobywcze: 170 m i 320 m. W pierwszej kolejności odwiedzisz najstarsze dostępne rejony Kopalni Guido na poziomie 170 m. Przewodnik opowie Ci o trudzie pracy w kopalni z początku XX wieku – okresu mechanizacji, postępu technologicznego, ale także okresie najsilniejszego kultu św. Barbary w górnośląskim górnictwie. To bowiem patronka górników jest postacią centralną w tej części zwiedzania. Podczas zwiedzania poziomu 170 m zajrzysz do oryginalnie zachowanych stajni końskich i dowiesz się o roli, jaką odegrały konie w historii górnictwa. Poznasz także zagrożenia czyhające na górników pracujących pod ziemią, a dzięki multimedialnym efektom niemal „poczujesz” je na własnej skórze. Punktem kulminacyjnym poziomu 170 m jest kaplica świętej Barbary, zwracająca uwagę ze względu na walory architektoniczne: surowa cegła, konstrukcje stalowe i industrialny klimat mieszają się tu z monumentalizmem znanym
z tak częstych na Śląsku neogotyckich ceglanych kościołów. W kaplicy dla grup zorganizowanych jest możliwość odprawienia mszy świętej. Największymi atrakcjami na poziomie 320 m są pokazy pracy wielkich maszyn górniczych
i przejazd elektryczną kolejką podwieszaną. Odkrywanie poziomu 320 wiąże się przede wszystkim z poznawaniem rozwoju techniki górniczej od końca XIX wieku aż do czasów współczesnych. Zwiedzanie Kopalni Guido kończy się
w najgłębiej położonym pubie w Europie! Hala Pomp dla osób pełnoletnich oferuje specjalność zakładu, czyli piwo „Guido” - wyśmienite, warzone przez lokalny browar z Gliwic, występujące w jasnej i ciemnej odmianie. W Hali Pomp możesz także wypić filiżankę kawy, zakupić pamiątki i spróbować śląskiej kuchni.
Czas zwiedzania: 2,5 - 3 godziny;
Długość trasy: 3,5 km
Dzieci mogą zwiedzać od lat 6.
Kto ma ochotę zobaczyć jak górnictwo wyglądało kiedyś - powinien się wybrać razem z nami.

Ale to nie wszystko. W drodze powrotnej planowane jest kilkugodzinne spotkanie integracyjne połączone z biesiadą
w jednym z zajazdów. Dlatego na wycieczce mile widziana będzie obecność osób towarzyszących.

Wpisowe wynosi 50zł (od pary) i ważne aby je wpłacić do końca września.

Zapisy i wpłaty przyjmuje kolega Damian Michalak.

 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZE

W dniu 14.09.2018r. odbyło się Zebranie Członków Związku Organizacji Podstawowej Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy ZG Brzeszcze. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12.30 w pomieszczeniach Kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego naszej kopalni. Przewodniczący Organizacji Podstawowej ZZRG w Polsce przy ZG Brzeszcze - Matyszkiewicz Mateusz rozpoczął zebranie od przywitania wszystkich zebranych oraz zaproszonych gości - przewodniczącego Zarządu Krajowego ZZRG w Polsce - Pawła Wyciśloka oraz wiceprzewodniczącego Andrzeja Herzoga, a także poinformował o swojej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Związku z powodów wynikających z sytuacji rodzinnej. W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd postanowił zorganizować Zebranie ogólne, a zarazem połówkowe Członków Związku w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na funkcję Przewodniczącego Zarządu na okres do końca obecnej kadencji tj. do 28.09.2020r. Kol. Mateusz Matyszkiewicz zaproponował na Przewodniczącego Zebrania swoją osobę, co przyjęto w uchwale jednogłośnie. Przewodniczący odczytał porządek zebrania (który został przyjęty jednogłośnie) i przystąpiono do podjęcia uchwał organizacyjnych oraz poproszono zebranych o podawanie kandydatów do Komisji Mandatowej w celu stwierdzenia czy zebranie jest prawomocne. Do Komisji Mandatowej zaproponowano: Luranca Dawida, Chrapka Krzysztofa, Szałaśnego Mirosława – wszyscy wyrazili zgodę.
Następnie Komisja Mandatowa składająca się z członków Komisji Rewizyjnej w składzie: Luranc Dawid – Przewodniczący, Chrapek Krzysztof i Szałaśny Mirosław stwierdziła, że osiągnięto wymaganą frekwencję co najmniej 1/3 członków Związku po przeliczeniu listy obecności (na 94 członków związku obecnych było 38 osób), co dało frekwencję na poziomie 40,5 % – zebranie było prawomocne.
W kolejnym kroku Przewodniczący Zebrania poprosił o podanie kandydatów do Komisji Mandatowej i zaproponował przekształcenie Komisji Mandatowej w Komisje Skrutacyjną – propozycja została przyjęta, a kandydaci wyrazili zgodę. Następnie powołano Komisję Uchwał i Wniosków, w skład której weszli: Leśniak Mateusz, Luranc Mariusz, Ryszka Tomasz.

Po wybraniu członków wszystkich Komisji ustępujący Przewodniczący Mateusz Matyszkiewicz odczytał sprawozdanie z działalności Zarządu za okres kadencji od 01.01.2018r. do 12.09.2018r, które zostało przyjęte bez uwag.
Wiceprzewodniczący ds. Finansowych przedstawił sprawozdanie finansowe za okres kadencji 01.01.2018r. - 12.09.2018r. do którego również nie wniesiono żadnych uwag.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i zawnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi Związku – sprawozdanie i propozycja absolutorium została przyjęta jednogłośnie.
Wobec powyższego Przewodniczący zebrania przystąpił do wyboru Przewodniczącego Organizacji Podstawowej ZZRG
w Polsce przy ZG Brzeszcze
i poprosił o podawanie kandydatur. Mateusz Matyszkiewicz zgłosił kandydaturę Wiceprzewodniczącego Marka Zająca, który to wyraził zgodę na kandydowanie. W związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata zamknięto listę i zaproponowano głosowanie jawne. Przewodniczący poprosił o zaprezentowanie się kandydata na Przewodniczącego Związku. Po prezentacji przeprowadzona została seria pytań do kandydata. Po podliczeniu wyników głosowania na Przewodniczącego Organizacji Podstawowej ZZRG w Polsce przy ZG Brzeszcze został wybrany kol. Zając Marek ilością 36 głosów-za, przy dwóch głosach wstrzymujących się. Nowo wybrany Przewodniczący podziękował wszystkim za zaufanie i oświadczył, że będzie starał się jak najlepiej wywiązywać z powierzonej mu funkcji. W związku z objęciem funkcji kol. Marka Zająca, byłego wiceprzewodniczącego na funkcję przewodniczącego - Zarząd podjął decyzje o wyborze uzupełniającym na stanowisko wiceprzewodniczącego. Przewodniczący zebrania przystąpił do wyboru Wiceprzewodniczącego Organizacji Podstawowej ZZRG w Polsce przy ZG Brzeszcze i poprosił o podawanie kandydatur. Bogdan Pasternak zgłosił kandydaturę kol. Roberta Janiaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku ze zgłoszeniem tylko jednego kandydata zamknięto listę i zaproponowano jawne głosowanie. Po podliczeniu wyników głosowania na Wiceprzewodniczącego Organizacji Podstawowej ZZRG w Polsce przy ZG Brzeszcze został wybrany kol. Robert Janiak jednogłośną ilością głosów.
W związku brakiem pytań i wniosków Przewodniczący Zebrania Matyszkiewicz Mateusz podziękował wszystkim za liczne przybycie, a nowo wybranemu Przewodniczącemu pogratulował wyboru i zakończył zebranie.

ZZRG Brzeszcze na Facebooku.

Idąc z duchem czasu postanowiliśmy założyć fanpage naszego Związku na popularnym portalu społecznościowym jakim niewątpliwie jest Facebook. Mamy nadzieję, że przyczyni się to do jeszcze bardziej sprawniejszego kontaktu z Nami oraz pozwoli na szerszy i czytelniejszy przepływ informacji dla wszystkich zainteresowanych naszymi sprawami. Gorąco zachęcamy do odwiedzin, obserwowania i polubienia strony, którą znajdziecie wpisując w wyszukiwarce Facebooka:  Związek Zawodowy Ratowników Górniczych w Polsce przy ZG Brzeszcze.