Skład zarządu

Skład zarządu

Skład zarządu

Przewodniczący: Mateusz Matyszkiewicz 
Wiceprzewodniczący ds. finansowych: Mirosław Szałaśny 
Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych: Krzysztof Chrapek 
Wiceprzewodniczący: Marek Zając 

Członkowie zarządu:
- Damian Michalak
- Przemysław Grodecki
- Dawid Luranc

Komisja rewizyjna:
Przewodniczący: Tomasz Kawa
Członkowie: Daniel Majcherczyk, Mariusz Luranc