ZZRG Przy ZG "Brzeszcze"

Informacje na temat ZZRG Przy ZG "Brzeszcze"

ZZRG Przy ZG "Brzeszcze"

Historia  Organizacji Podstawowej Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy ZG „Brzeszcze” ma swój początek w 1997 roku. Ratownicy naszej kopalni idąc śladami kolegów z innych zakładów górniczych postanowili zebrać się pod egidą związku ratowniczego aby móc w sprawniejszy i bardziej zorganizowany sposób zadbać o interesy naszej grupy zawodowej, która ma tak istotne znaczenie dla bezpieczeństwa prowadzenia ruchu każdego zakładu górniczego. W tym celu 11.03.1997r. przeprowadzono wybory Zarządu na I kadencję nowo powstającego Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przy KWK „Brzeszcze”. W wyniku głosowania pierwszym przewodniczącym został Janusz Raj. Obowiązki zastępcy powierzono Alfredowi Pawlusiakowi. Pozostałymi członkami Zarządu I kadencji byli: Kazimierz Winczowski, Lech Kilon oraz Marek Kosmaty. Na początku swojego istnienia Związek skupiał około 50 osób, a grupa zarządzająca pełniła swoje obowiązki do roku 2000. W kolejnych wyborach do Zarządu II kadencji zwyciężył Krzysztof Kadłubicki, zostając tym samym przewodniczącym Organizacji Związkowej. Skład Zarządu uzupełniali: Marek Pucka, Krzysztof Kramarczyk i Jerzy Apryas. Wybory III kadencji Zarządu OPZZRG w Polsce w Brzeszczach odbyły się 13.05.2004r. W wyniku głosowania na przewodniczącego wybrano Piotra Urbana, a na jego zastępców: Janusza Raja, Marka Kosmatego, Stanisława Jankowskiego. Po zakończeniu czteroletniej kadencji w dniu 10.06.2008r. przeprowadzono kolejne wybory nowego Zarządu. Przewodniczącym Organizacji został wybrany Józef Kasprzak. Na jego zastępców zostali wybrani: Jerzy Matusz, Krzysztof Matusiak i Grzegorz Niemiec. W następnych wyborach V kadencji, które przeprowadzono w dniu 15.05.2012r. ponownie zwyciężył Józef Kasprzak zostając tym samym jedynym przewodniczącym, który pełnił powierzoną funkcję kolejny raz z rzędu. Skład zarządu V kadencji uzupełnili: Krzysztof Chrapek, Janusz Bolek oraz Grzegorz Niemiec. W wyniku odejścia na emeryturę przewodniczącego Kasprzaka, w dniu 16.09.2013r. odbyły się wybory do Zarządu VI kadencji, która pełniła swoje zadania w składzie: Paweł Wawro – przewodniczący, Marcin Mikołajek, Marek Kopijasz, Krzysztof Chrapek – na stanowisku wiceprzewodniczących. Wybory do obecnej, VII już kadencji Zarządu odbyły się 28.09.2016r. Pełny skład personalny można znaleźć w zakładce *ZARZĄD*. Aktualna liczba członków OPZZRG w Polsce przy Zakładzie Górniczym „Brzeszcze” wynosi 63 osoby.